Clubpeilers

DE BELANGRIJKE CLUBPIJLERS BINNEN ONZE MISSIE EN VISIE

jeugdopleiding : zie boven

eerste elftal

KSK heeft de ambitie om met haar eerste elftal deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. We nemen voor waar aan dat wij daarvoor in eigen rangen niet altijd over een
voldoende aantal talentrijke spelers beschikken. Anderzijds en trouw aan onze missie wil KSK dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit eigen opleiding, aangevuld met spelers uit andere clubs. We zullen pogen te vermijden dat spelers die hun opleiding bij ons hebben
gekregen en de talenten hebben om te spelen in het eerste elftal, de voorkeur geven aan een andere club.

KSK zal er naar streven om bij de spelers die bij KSK hun opleiding kregen, opnieuw belangstelling voor ons lokaal voetbal op te wekken.

De toeschouwers

De KSK toeschouwers willen wij in het weekend het plezier doen om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers. De KSK toeschouwer zoekt recreatie en ontspanning en vindt dat tijdens de match, maar ook na de match in de KSK kantine.

We streven naar zoveel mogelijk lokale toeschouwers en hanteren ook democratische toegangs – en abonnementsprijzen bij het A elftal.

Middelen

KSK brengt het grootste deel van haar financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Naast onze eigen financiële middelen worden we financieel gesteund door het plaatselijke ondernemers en voor onze jeugdwerking door de VFV/KBVB en onze talrijke sponsoren .

Onze middelen worden dus lokaal gezocht en daarom moeten ze ook ten dienste komen van het lokaal voetbal. Een beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke sponsoren wordt strikt bewaakt.

KSK poogt een gezond en realistisch financieel beleid toe. De club houdt in dit verband rekening met de steeds moeilijker wordende economische toestand. De uitgaven en inkomsten worden logisch gespreid over de senioresploegen en de jeugdploegen. ( 1 kas )

Vrijwilligers

Het werk binnen de club wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers uitgevoerd. Vrijwilligers zijn onze grootste sponsors. We zullen creatieve wegen moeten bewandelen om hen te behouden en te blijven vinden. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑