Info ouders

Beste ouders,

Zodra een trainingsschema bekent is, wordt dit hier gepupliceerd

Met vriendelijke groeten,

Het KSKV-bestuur


Beste ouders.

Je zoon of dochter is gedurende het seizoen 20xx – 20xx aangesloten bij KSK Vlamertinge.

Hieronder vinden jullie wat info en worden enkele afspraken gemaakt.

1. Wie is wie?

Voorzitter: Wim Debrabandere

Secretaris: Daniël Goeman

Sportief verantwoordelijke: Geert Rodenbach, Lode Verdonck

Jeugdcoördinator: Y. Platteeuw

Trainer:

Afgevaardigde:

2. Huishoudelijk reglement.

Alle jeugdspelers krijgen een huishoudelijk reglement ter beschikking. Het werd opgemaakt om het sportieve leven binnen onze vereniging in goede banen te leiden. Het is wenselijk dat ook de ouders dit reglement eens doornemen.

Enkele bijzondere aandachtspunten:

Kledij: aangepaste kledij voor de wintermaanden – reflecterende kledij voor de fietsers – alle kledij voorzien van de naam van de speler!

Ongevallen: zo snel mogelijk aangifte doen bij Daniël Goeman.

Veiligheid: geen voertuigen op de sportzone (enkel leveranciers)

Sportieve aanpak: KSKV heeft voor alle jeugdtrainers een leerplan uitgetekend. Wij hopen dat alle ouders optreden als fervente supporters van onze respectievelijke ploegen maar dat zij het ‘sportieve werk’ voor de trainers laten. Het leerplan kan altijd online geraadpleegd worden.

3. Kleedkamers: met uitzondering van de ouders van duivels worden geen ouders in de kleedkamers toegelaten.

4. Problemen: in de loop van een seizoen doen zich altijd wel eens probleempjes voor. Eén advies: laat ons die zo snel mogelijk weten. Alleen dan kunnen wij op zoek naar een oplossing.

5. Studies: wij willen in geen geval dat onze spelers hun studies verwaarlozen.

Toch moet het perfect mogelijk zijn om, mits een goede planning, de beide te combineren. Een speler sanctioneren door hem niet laten voetballen omwille van slechte resultaten heeft geen zin! Als er problemen zijn in verband met studieplanning mag je altijd sportief verantwoordelijke contacteren.

6. Communicatie: Wij adviseren iedereen om elke dag de website van KSKV te raadplegen (www.kskvlamertinge.be) Alle informatie (ook in verband met trainingen die niet kunnen doorgaan of in verband met afgelaste wedstrijden zijn er terug te vinden. In de loop van het seizoen organiseren wij een ouderavond. Wij hopen jullie er allemaal te mogen verwelkomen.

Sportieve groeten vanwege de Raad van Bestuur van KSK Vlamertinge.

Download ook volgende bijlagen: foto foto2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑