Missie en visie

Missie en visie jeugdopleiding KSK Vlamertinge

Wat is onze missie, wat is de reden van ons bestaan, wat is onze rol, wat willen we uitdragen ?

In 1933 sloot SK Vlamertinge zich aan bij de Belgische Voetbalbond en ging er in de regionale reeksen spelen. Men speelde even op het hoogste provinciale niveau, maar daarna speelde de club decennia in de lagere provinciale reeksen. Na een periode in tweede provinciale degradeerde KSK Vlamertinge in 2012 naar derde provinciale. Na deze degradatie startte echter een opmars. Na een seizoen kon men in 2013 immers al meteen terug promoveren naar tweede provinciale. Daar haalde men nu een plaats in de eindronde, waar men promotie wist af te dwingen.

Zo promoveerde Vlamertinge met een mix van ervaring en jeugd !

Algemene missie en de rol van jeugdopleiding:

Enerzijds wil KSK Vlamertinge elk die het wil de mogelijkheid bieden om voetbal te spelen en anderzijds wil de club een sociale trekpleister worden voor zijn supporters, medewerkers, … Op sportief vlak willen we een vaste waarde zijn binnen het provinciaal voetbal.

Aansluitend kiezen we er expliciet voor om zoveel mogelijk spelers uit onze eigen jeugdopleiding in ons eerste elftal te laten spelen. Met deze gezonde en uitgesproken doelstelling hopen wij de eigen talentvolle spelers in KSKV te houden en in het verlengde hopen wij op die manier te zorgen voor het echte “KSKV gevoel” bij onze supporters.

Wij willen een model zijn van het lokale voetbal, … een plaats waar voetballiefhebbers mekaar vinden zowel tijdens als buiten de wedstrijden.

Jeugdvoetbal bij KSK Vlamertinge enerzijds een doel, …

In de jeugdopleiding van KSK Vlamertinge is voetbal enerzijds een DOEL. Wij willen jeugdvoetballers op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier als voetballer beter maken. Bij de onderbouw ( U6 tot en met U11 ) wordt er met een brede niet selectieve basis gewerkt. De nadruk wordt daar vooral gelegd op voetbal SPELEN. Fun, plezier en de bal zijn de rode draad doorheen onze onderbouwwerking.

Bij de middenbouw ( vanaf U13 tot en met U16 ) wordt er al wat selectiever gewerkt en ligt de nadruk op FORMATION. We willen de middenbouw spelers zoveel mogelijk voorzien met allerlei
voetbalvaardigheden. Binnen de eigen jeugdwerking voorzien we een provinciale jeugdvoetbalopleiding in combinatie met kwaliteitsvolle regionale teams.

We pogen om onze jeugdspelers op te leiden op maat en daarvoor bieden we dus een ruime voetbalopleiding. Ieder kind kan zich dus bij KSK Vlamertinge op zijn niveau als voetballer
ontwikkelen.

Vanaf de U16 probeert de jeugdopleiding van KSK Vlamertinge in te zetten op het POSTFORMATIE gedeelte waarbij de oriëntering naar het eerste elftal een primaire doelstelling is.

De rode draad doorheen de jeugdwerking blijft de individuele ontwikkeling van de jeugdvoetballer binnen het collectief geheel van een team. Jeugdvoetbal is en blijft een collectieve sport, doch jeugdvoetballers opleiden is voor de jeugdopleiding van KSK Vlamertinge een individueel gebeuren.

Jeugdvoetbal bij KSK Vlamertinge ook een MIDDEL …

Anderzijds is voetbal binnen de jeugdopleiding van KSK Vlamertinge ook een MIDDEL.

Een middel om bijvoorbeeld jonge kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren.
Zo denken we aan leren samenwerken, leren winnen en verliezen, leren omgaan met spelers die beter zijn of juist minder zijn, proeven van waarden en normen, leren intiatief nemen,…
KSK Vlamertinge is een voetbalclub met alleen maar winnaars en een plaats waar kinderen, jongeren, ouders, medewerkers, bestuursleden en supporters graag naar toe komen om er samen te voetballen, samen voetbal te onderwijzen, samen voetbal te genieten, samen voetbal te organiseren, …

Voetbal op KSK Vlamertinge helpt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling als mens. Daarbij zijn het besef en het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk. KSKV biedt een menselijke benadering in een kwaliteitsvolle omkadering. Enerzijds is onze opleiding uiterst kindvriendelijk en anderzijds vormt de club KSK Vlamertinge een verlengstuk en een toegevoegde waarde van datgene wat de spelers meekrijgen vanuit de ouders en vanuit de scholen.

Wij leren onze spelers voor iedereen het nodige respect op te brengen. Wij onderschrijven met volle overtuiging de Panathlon verklaring . We leren spelers om te gaan met het wedstrijdgebeuren, … willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap.

Ieder kind heeft bij KSKV het recht om geen kampioen te spelen.